HOME YOGA – 2000 sati neplaćenog nevidljivog ženskog rada godišnje

Projekat “HOME YOGA – 2000 sati neplaćenog nevidljivog ženskog rada godišnje”

Gabriela Vasic, Home Yoga 2014-12 je forma autobiografske foto priče u feminističkom ključu, koju čini serijal od desetak fotografija kojima se reprezentuje „nevidljiv ženski posao“ i utvrđuje  tradicionalna rodna ulogu koju zauzima žena u savremenom patrijarhalnom srpskom društvu. Karikirajući poze u čišćenju svog doma i poigravajući se sa yoga stavovima tela, ironiziram nametnute kulturne obrasce patrijarhata i društvene uloge, u kojima se od žene očekuje da bude uvek okretna, hitra  i u „top“ formi domaćica. Uvodeći u priču o kućnim poslovima temu „yoga-e“ i „meditacije“, kao popularne duhovne prakse „new age-a“, ironiziram i ličnu poziciju, kao srpske domaćice – intelektualke. Forma dobrovoljno prihvaćenih trikova kapitalizma (yoga- telesna forma-relax), pozicionira fizički rad žena u kući kao nematerijalnu robu (vrednost) za reprodukciju utvrđenih patrijarhalnih obrazaca muške dominacije i ženske subordinacije. Biti „fit“ znači komodifikovati svoje telo za kapitalistički obrt u kojem nema mesta za modernističke emancipatorske prakse, podelu kućnih poslova i obaveza, ravnopravnost u društvenim ulogama.

Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 1 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 2 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 3 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 4 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 5 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 6 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 7 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 8 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 9 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 10 Gabriela Vasic, Home Yoga, 2000 sati nevidljivog neplacenog zenskog rada godisnje 11

Objašnjenje u ciframa:

Neplaćen nevidljivi ženski rad, ukoliko ste „pedantna“ domaćica obuhvata u proseku:

1h za nabavku hrane

1h za pranje sudova

2.5 h za spremanje 3 obroka

1.5 h za veš-pranje-prostiranje-slaganje + ekstra sate za peglanje

1h čišćenje kuće, brisanje prašine, pranje podova

U proseku 7h dnevno x 365 = 2555 h, ako se tu oduzme vreme za čišćenje kuće koje se ne radi svakodnevno, već npr. 2 puta sedmično, dobija se cifra od 2298 h rada u toku godine! I naravno, ako to ne radite vi, nego neko umesto vas, vaša majka, žena ili sestra, uštedeli ste bar 250 din. x 2298 h = 574.500 din. (4952.5 EUR), mada cena žena koje pomažu u održavanju domaćinstva, na crno ili preko agencija koje upošljavaju žene za pomoć u kući, ide i do 350 din., onda je vaša ušteda uvećana na 804.300 din. ili 6933 EUR godišnje!!!

Rad je predstavljen na Festivalu “Samo ljubav”, Zepter Expo, mart 2014.