ECO CODE

FOTO GALERIJA RADA ECO CODE

Da industrijski otpad može biti izazovan i inspirativan materijal za umetnički rad, nije neka posebna novina. Ali, inovacija nije u materijalu, nego u iznalaženju novih umetničkih formi za izražavanje ekološke svesti umetnika i buđenju ekološke svesti javnosti (publike). Ono što  bi bio „novitet“ je ekološki odgovoran i osvešćen čovek, konzument umetničkog dela.

Ostaci od proizvoda koji će, kao i većina upotrebljene industrijske robe ostati odbačena i pronaći svoje konačište na nekoj od deponija, za mnoge ekološki osvešćene umetnike su izazovan i inspirativan umetnički materijal. Kada umetnik misli kroz materijal i materijal je kondenzovan u umetničkoj ideji, onda umetnik i materijal su u dosluhu, i materijal je taj koji vodi umetnika u procesu istraživanja i pronalaženja nove niše za sopstveno stvaralaštvo.

Ne trošiti, već „redizajnirati“, reciklirati i ponovo staviti u upotrebu na drugi način, sa novim referencama i značenjem, poznate su tehnike ekoloških projekata, koje koriste umetnici koji zagovaraju odgovoran odnos prema životnoj sredini, dok kolekcionisane otpadne materijale uvode u svoju umetničku produkciju.

U svom najnovijem art eco projektu ECO CODE”, koji je nastao kao redizajn recikliranih ideja i dobijenog resursa za umetnički rad, odlučila sam da ostatke industrijske kože, dobijene od prijatelja zanatlije, koji proizvodi obuću u svojoj maloj manufakturi, uobličim u jednostavnu vizuelnu formu koja je jedinica za informaciju, u binarni kod 01.

Načinivši prostornu podnu instalaciju od kožnih otpadaka raznih boja kombinovanih sa koncima iz „majstorske radionice“, u „Kući Kralja Petra“, u okviru projekta “Arijadnina nit” koji je inicirao ekološko umetnički aktivista Nenad Vučković, ovu jednostavnu numeričku sliku sam organizovala u dve prostorije. Njihov prikaz, kao i kretanja i potencijalne reakcije posetilaca će biti emitovani putem skype konekcije koja će emitovati slike video nadzora unutar objekta u kojem se odvija umetnički događaj. Video nadzor je u uvek povezan sa pozicijom moći i kontrole, koja budući da će biti emitovana u obrnutom liku na displeju videobima, nije u funkciji kontrole objekta ili osoba unutar kojeg se odvija umetnički događaj, već ima za cilj da pokrene pitanje pozicije posmatrača kao odgovornog subjekta u društvu, i da provocira izvrtanje njegovih neekoloških navika i prakse, u smeru odgovornog ponašanja i promene svesti. U tom smislu, kožni otpaci u formi koda binarnih jedinica 0, 1 su sintagma za ekološku informaciju i transformaciju svesti, od neodgovornog, zagađivačkog koda, ka odgovornom, ekološki osvešćenom i održivom odnosu prema životnoj sredini, eko kodu.

Foto credit> Gabriela Vasic