PORTFOLIO

Sa ove stranice možete preuzeti tekstualne materijale u vezi moje umetničke prakse, različite verzije Portfolia, koji su rađeni namenski, a obuhvataju raspon mog stvaralaštva od 1998 do 2016. Takođe, tu su i linkovi ka galerijama na Picassa aplikaciji, te tekstovi o mom stvaralaštvu, katalog sa izlože Status i istoimena knjiga.

Gabriela Vasic PORTFOLIO 2000-2016

PHOTO ALBUM 1

PHOTO ALBUM 2

Umetnički dosije Prikaz mog umetnickog rada do 2005

HORROR VACUI Razmisljanja o umetnosti 2000/2005

Katalog izložbe Status 2003/08

Status – Knjiga intervjua sa vizuelnim umetnicima

GABRILEA VASIC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s