LINKS

street-druging2web.jpg

other links on web

https://galleryalt.wordpress.com

Na ovom blogu možete potražiti tekstove koji se tiču umetničke produkcije mladih savremenih autora iz Srbije i regiona, koje sam pisala za samostalne izložbe koje sam kustosirala u Galeriji ALT koju sam vodila. Pored toga, dostupni su i tekstovi sa foto dokumetnacijom projekata iz domena umetničkog unikatnog dizajna i rukotvorina.

http://onlinebambi.wordpress.com/

Na ovom blogu možete potražiti stručnu umetničku kritiku o projektima koje sam kustosirala u Kulturnom centru Grocka, Beograd, u periodu od 2007-09, kao likovni urednik ove ustanove.

https://kreativandizajn.wordpress.com

Na ovom blogu možete videti prezentacije dizajn programa za mlade koje sam vodila u saradnji sa školama i institucijama kuluture a koje je podržavala lokalna samouprava, u periodu od 2010-2015.

https://umetnickitrening.wordpress.com

https://programizamlade.wordpress.com

Na ova dva linka je deo produkcije namenjen mladim umetnicima, koji su se bavili animacijom, grafičkim i modnim dizajnom, a tu su i pozivi na javne konkurse za mlade umetnike, a materijal nije potpun jer je bio preseljen na drugi sajt koji više nije aktivan. Više o rezultatima projekta, vidite PDF fajl: Umetnicki trening 2013 do 2016

https://kodstudio.wordpress.com

Na ovom linku možete videti pozive za projekte za mlade umetnike, kao i rezultate nekih projekata kreativnog dizajna, kao i mnoge realizovane radionice u domenu hobi dekorativnih tehnika koje su bile namenjene širem građanstvu, kao dopunska edukacija i podrška pri samozapošljavanju žena bez posla.

http://svetdece.wordpress.com

Projekat umetničke saradnje sa umetnikom Marko Crnobrnja, Umetnička skulptura za igru i učenje, podržana od strane lokalne samouprave, postavljena u vrtiću Skadarlija, Beograd, 2011.

Intervjui

Intervju povodom izložbe Rijalitizam: Show must go on

Intervju povodom projekta Umetnički trening za mlade umetnike

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s