CURICULUM VITAE

gabriela vasic

GABRIELA VASIC, kratka biografija

Gabriela Vasić, 1970., nezavisna kulturna i omladinska radnica, vizuelna umetnica

1994 diplomirala na odseku slikarstvo, Univerzitet umetnosti, Faklutet likovnih umetnosti, Beograd

1998 magistrirala na istom fakultetu

2000-01 Studije kulture i roda

2013-14 Ženske studije

STATUS: samostalni likovni umetnik od 1993.; član ULUS-a od 1995.

AUTORKA likovne i društvene kritike, bavi se savremenom – post konceptualnom vizuelnom umetnošću; koristi razne medije: slikarstvo, fotografiju, vizuelne performanse, instalacije u prostoru, audio – video, grafički dizajn, društvene mreže. Umetnički projekti Gabriele Vasić su društveno generisani i bave se različitim aspektima kolektiviteta i društvenim i političkim implikacijam tranzicionog društva. Kroz svoje umetničko delovanje Gabriela Vasić nastoji da pokrene pitanja društvene odgovornosti i potstakne razvoj zdravih društvenih odnosa, baziranih na participaciji i solidarnosti. Njeni umetnički projekti su obeleženi aktivnim učešćem publike i relacionom estetikom. U svom dosadašnjem umetničkom radu, bavila se pitanjima umetničkog sistema i umetničke produkcije, kulturnim politikama, odnosima između medija i individualiteta, alternativnim ekonomskim mrežama, kolektivnim imaginarijem, pozicijom mladih i antiautorstvom.  Umetnički projekti Gabriele Vasić su svojevrsna društvena i medijska kritika kojom se dekonstruišu kulturne i rodne reprezentacije i prostori subjektiviteta u odnosu na tehnologiju i medijsko okruženje, a inspiraciju za svoje projekte nalazi u odnosima pojedinca i sistema, postindustrijskom ambijentu i u javnom prostoru.

ZANIMANJE: vizuelna umetnica, kulturna i omladinska radnica, stručnjak za neformalnu edukaciju dece i omladine u i kroz umetnost

DUŽNOSTI: dizajn projekata, kulturna produkcija, projekt menadžment, koordinacija projekata, HR, PR, marketing projekata, komunikacije sa medijima i korisnicima projekata (klijentima), grafička rešenja za potrebe projekata, pregovari sa lokalnom samoupravom, klijent servis, kreacija i upravljanje web reprezentacijama, menadžment društvenih mreža.

PROFESIONALNO ISKUSTVO: voditelj hiljadu i više kreativnih radionica, dizajn i menadžment projekata, koordinacija i organizacija kruseva neformalne edukacije za mlade u oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, organizacija umetničkih manifestacija, predavač u oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, umetnička teorija i praksa, recycling i upcycling projektima u duhu DIY filozofije,

REZULTATI:  22 žirirane samostalne izložbe, 22 projekata finasiranih od strane lokalne samouprave i Republike Srbije u oblasti neformalne edukacije dece i mladih, preko 40 projekata u oblasti kulturne produkcije – grupne i samostalne izložbe savremene vizuelne umetnosti, dizajna i rukotvorina, preko 30 autorskih tekstova o umetnosti drugih autora …

RADNO ISKUSTVO: Samostalni likovni umetnik od 1993., Iskustvo pedagoga od 1993.: Centar za kulturu Stari Grad, u okviru projekta Školigrica idr., rad na području neformalne likovne edukacije sa mladima; 1996/2004. osnovala likovnu školu „Linija“ i radionicu „Otvoreni Atelje“; saradnik u radionicama “Omen teatra” za mlade; 1999/2000. asistent na Akademiji lepih umetnosti; 2006. osnivač Udruženja građana KOD koje radi na profesionalnoj i ekonomskoj podršci mladima i ugroženim grupama, sa ciljem njihove integracije u društvo i na tržište rada, pozicija Direktor; 2006/2009 likovni urednik pri Centru za kulturu Grocka, 2013. saradnik UK Palilula za galerijski program i edukaciju.

Autorka i koordinatorka programa neformalne edukacije za samozapošljavanje mladih u kreativnim industrijama, za mlade od 17 do 30 god., projekat “Umtenički trening”.

Referenc lista profesionalnih postignuća

Gabriela Vasic, biografija EU format

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s