GABRIELA VASIĆ, 1970.
gabriela.vasic@gmail.com
+381695552340

48392146_775074932837038_2100674577557356544_n

Obrazovanje:

  1. diplomirala na odseku slikarstvo, Univerzitet umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, 1998. magistriralana istom fakultetu.

1999/2000 Studije kulture i roda, Alternativna akademska obrazovna mreža, Beograd

2013/2014 Ženske studije, 4. modula, sertifikat, završni rad, Fakultet političkih nauka

Od 1997. Pohađa mnoge programe neformalne edukacije u domenu fizičkog teatra, pisanja projekata, lokalnih politika, društvenog preduzetništva i dr.

 

Aktivnosti:

Deluje u prostoru nezavisne kulturne scene, kao vizuelna umetnica (od 1992.), neformalni edukator dece i mladih – omladinska radnica (od 1993.), nezavisni kustos (od 1996.) i savetnik mladim umetnicima i preduzetnicima u kulturi (od 2010.). 1996. Osniva nezavisnu umetničku školu „Linija“. 2006., osnova Udruženje građana KOD i u saradnji sa kulturnim institucijama, realizuje programe profesionalne podrške mladim umetnicima, koji su podržani od strane državnih institucija, od kojih su najznačajniji višegodišnji projekti “Umetnički trening” i “Kreativan dizajn”. Od 2007. kao nezavisni kustos, i saradnik lokalnih centara za kulturu i Galerije ALT, čiji je osnivač, realizuje galerijske programe vizuelne umetnosti i dizjna, uključujući i inkluzivne programe u kojima učestvuju marginalne grupe.

Autorka je 22 samostalne izložbe, 1 knjige intervjua sa vizuelnim umetnicima („Status“), 7 vizuelnih performansa, 7 video radova, učestvovala na preko 70 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, njeni umetnički radovi su deo nekoliko umetničkih kolekcija u zemlji i inostranstvu, a dobitnica je nekoliko umetničkih nagrada i stipendija za uspeh na studijama.

Članica ULUS-a, Kolektiv umetničkog udruženja iz Šapca, ANKSS, direktor KOD udrženja iz Beograda, u statusu samostalog likovnog umetnika od 1993.

 

Umetnička praksa:

AUTORKA likovne i društvene kritike, bavi se savremenom-post konceptualnom vizuelnom umetnošću; koristi različite medije: slikarstvo, fotografiju, vizuelne performanse, instalacije u prostoru, audio – video, grafički dizajn, tekst, društvene mreže, terapijske tehnike. Umetnički projekti Gabriele Vasić su društveno generisani i bave se različitim aspektima kolektiviteta i društvenim i političkim implikacijam tranzicionog društva. Kroz svoje umetničko delovanje Gabriela Vasić nastoji da pokrene pitanja društvene i individualne odgovornosti i podstakne razvoj zdravih društvenih odnosa, baziranih na participaciji i solidarnosti. Njeni umetnički projekti su obeleženi aktivnim učešćem publike i relacionom estetikom. U svom dosadašnjem umetničkom radu, bavila se pitanjima umetničkog sistema i umetničke produkcije, kulturnim politikama, odnosima između medija i individualiteta, alternativnim ekonomskim mrežama, kolektivnim imaginarijem, pozicijom mladih i antiautorstvom. Umetnički projekti Gabriele Vasić su svojevrsna društvena i medijska kritika kojom se dekonstruišu kulturne i rodne reprezentacije i prostori subjektiviteta u odnosu na tehnologiju i medijsko okruženje, a inspiraciju za svoje projekte nalazi u odnosima pojedinca i sistema, postindustrijskom ambijentu, medijima, modelima uspešnosti, javnom prostoru i radu sa ljudima. Svoje aktuelno delovanje označila je kao socijalno energestku skulpturu koja je svojevrsna individualna terapijska praksa art masažom, proistekla iz autorkinog dugogodišnjeg hobija i interesovanja za telo i dobrobit ljudi. Art masažu je pretvorila u profesiju od koje živi, a na Festivalu Mikser 2016, u vizuelnu umetnost je uvela terapijski rad na ljudima u javnom prostoru.

 

 

One thought on “CV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s