Filed under Gabriela Vasic

SHOW GOES ON – RIJALITIZAM

SHOW GOES ON – RIJALITIZAM

Gabriela Vasić Samostalna izložba SHOW GOES ON – RIJALITIZAM Izložba fotografija i foto instalacija Galerija BLOK Jurija Gagarina 221 Radno vreme od 16 do 19h Izložba je otvorena do 28. juna do 18h SHOW GOES ON – RIJALITIZAM * *(rijalitizam – rijaliti + elitizam mase, termin autorke) Teza: Mediji masovnih komunikacija konstruišu identitetske matrice ponašanja … Continue reading

Rate this:

Talent Selection Junior

Talent Selection Junior

Neformalna edukacija mladih u oblasti kreativnog preduzetništva, u Probrodu od 23. do 27. decembra 2016. Program je besplatan za mlade! Continue reading

Rate this:

Kako sam postala edukator mladih umetnika

Kako sam postala edukator mladih umetnika

Kao dugogodišnji vizuelni umetnik u statusu samostalnog umetnika, član ULUS-a i još nekoliko umetničkih udruženja, bavila sam se edukacijom dece i omladine, u saradnji sa nekoliko najznačajnijih kulturnih ustanova u Beogradu, još od 1993. godine. ili samostalno od 1996. god. U jednom periodu sam uspešno vodila školu”Linija”, za pripremu mladih talenata koji su želeli da … Continue reading

Rate this:

HOME YOGA – 2000 sati neplaćenog nevidljivog ženskog rada godišnje

HOME YOGA – 2000 sati neplaćenog nevidljivog ženskog rada godišnje

Projekat “HOME YOGA – 2000 sati neplaćenog nevidljivog ženskog rada godišnje” je forma autobiografske foto priče u feminističkom ključu, koju čini serijal od desetak fotografija kojima se reprezentuje „nevidljiv ženski posao“ i utvrđuje  tradicionalna rodna ulogu koju zauzima žena u savremenom patrijarhalnom srpskom društvu. Karikirajući poze u čišćenju svog doma i poigravajući se sa yoga … Continue reading

Rate this:

Recept za uspeh 2: UKRADENA PRIVATNOST – VENUS – 5 min slave

Recept za uspeh 2: UKRADENA PRIVATNOST – VENUS – 5 min slave

UKRADENA PRIVATNOST – 5. Minuta Slave, Rijaliti online “VENUS” „foto album sa venčanja“ Kljucne reci: reprezentacija, performans, foto album, kapital, žensko telo, PR, viral, drustvene mreze, privatnost, apropriacija,  simulacija, venčanje, vizuelna sociologija, anonimnost, fotografija, mediji, kultura zabave   5. min. Slave – “VENUS”,foto performans, kao ukradena privatnost, dokumentaristicki je set fotografija anonimnih ucesnica autoerotskog performansa … Continue reading

Rate this:

WINTER STORIES

WINTER STORIES

Visual artist Gabriela Vasić in September 2011, in one street in Belgrade’s Dorćol neighborhood, found in a trash container a family’s complete equipment for skiing. The equipment still had potential for use, but the last owner had thrown it away as unneeded or outdated. Fashion trends in the sports industry have changed and the former models of ski equipment are no longer modern. The artist appropriated the thrown-away objects from the street, and these remnants of popular culture become a means for evoking memories of former experiences and social status.

This collection began with an inspiration to run an entire project throughout February of performance of skiing and simulations of winter activities in a small park in the center of Belgrade. The actions were documented and a part of that photo session is the subject of the exhibition. After that, the author posted a public call on social networks for participation in a competition for inspirational “Winter Story” through which she collected the art works of 19 people. The chosen stories, poems, and photographs will be mixed with family, touristic, or artists’ photographs and text from the artist. These photographs will be exhibited on the wall or in a photo album like a scrapbook, and some photos will illustrate the texts which participants in the project submitted. In her projects, Gabriela Vasić does not give up on cooperation and finds various methods of relational aesthetics and collection participation which are woven into the genre of the artist’s gallery exhibit. As curator and author of the project, Vasić seeks to bring democratization to the artist scene and include a variety of creative people, both artists and amateurs, giving them too the status of participant-exhibitor.

The project has the goal to launch a space for dialogue with a wide social community; confrontations with personal experiences and symbolic or actual actions of project participants will map the collective cultural codes of the epoch in which we are contemporaries. In her efforts to explore and show subcultural specificities of the different generations of citizens, the artist believes that such a collective artistic act makes it possible to initiate numerous social, economic, and political questions and awareness to a wider community on issues of the position of modern art – and the artist is a kind of catalyst and generator for social dialogue.

Text for the Catalogue

Going on a “zimovanje” (winter holiday) during Tito’s Yugoslavia was one of the norms of middle-class families and was a measure of a good standard of living. This continued well into the Milosevic era. “Classless” socialist societies made it possible for many citizens to take part in this type of tourism (in the mountains of the former Yugoslavia and Europe!) which today for many Serbian citizens became an exclusive luxury. With the change of social order and entry into a period of transition to the capitalistic system and market economy, a large number of Serbian citizens have seen a change in their social status, have been left permanently unemployed, became impoverished, and many of the cultural habits of the people experienced a decline. One of those habits is taking a winter holiday.
Continue reading

Rate this:

ZIMSKE PRICE

ZIMSKE PRICE

Zimske price cine: Performans u javnom prostoru, kolektivni komunikološki multidisciplinarni projekat, foto-instalacija, kelektivna kolekcija priča, pesama i fotografija
Vizuelna umetnica Gabriela Vasić u septembru 2011., na jednoj ulici, na Dorćolu, pokraj kontejnera pronalazi porodičnu opremu za skijanje, koja je još uvek u potencijalnoj funkciji, ali su je prethodni vlasnici odbacili kao nepotrebnu ili zastarelu. Modni trendovi u industriji sporta su se takođe promenili i nekadašnji modeli ski opreme, nisu više aktuelni. Umetnica prisvaja odbačene predmete sa ulice, i ovi ostaci popularne kulture postaju predmet za evokaciju uspomena na nekadašnja iskustva i socijalni status. Pronalazak ove kolekcije je bila inspiracija umetnici da pokrene ceo projekat i da u toku februara izvede performas skijanja, simulaciju zimovanja u parkiću u centru Beograda. Ta akcija se dokumetnuje i deo tog foto session-a je predmet izložbe. Nakon toga, autorka objavljuje javni poziv na društvenim mrežama za učešće na konkursu za najinspirativniju “Zimsku priču” putem kojeg je sakupila radove od petnaest građana. Odabrane priče, pesme, fotografije će biti pomešane sa porodičnim, turističkim ili autorskim fotografijama i tekstom umetnice. Ove fotografije će biti izložene na zidu i- ili u foto albumima, kao spomenari, a neke fotografije će ilustrovati tekstove koje su učesnici u projektu poslali. Gabriela Vasić u svojim projektima ne odustaje od saradnje i nalazi različite načine da relacionu estetiku i kolektivnu participaciju utka u žanr autorske galerijske izložbe.

Continue reading

Rate this:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU “ZIMSKE PRIČE” Gabriele Vasić

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU “ZIMSKE PRIČE” Gabriele Vasić

Gabriela Vasić u septembru 2011., na jednoj ulici, na Dorćolu, pokraj kontejnera pronalazi porodičnu opremu za skijanje, koja je još uvek u potencijalnoj funkciji, ali su je prethodni vlasnici odbacili kao nepotrebnu ili zastarelu.
Sa nađenom opremom, u toku februaru, izvodi simulaciju zimovanja u parkiću na Opštini Stari Grad, nadomak Galerije ALT. Osim fotografija sa terena i razgovora u galeriji, autorka ovim projektom želi da inicira dijalog sa širom društvenom zajednicom, i da istražujući najinspirativnije priče zaljubljenika u zimu i zimske sportove, zapravo suoči lična iskustva učesnika projekta i kolektivne kulturne kodove epohe koja je za nama. Istražujući i pokazujući potkulturne specifičnosti različitih generacija građana, pokušaće kroz dijalog sa učesnicima projekta da potraži odgovore na mnoga društvena, ekonomska i politička pitanja koje ovaj projekat pokreće. Continue reading

Rate this:

JAVNI RADOVI/PUBLIC WORKS

JAVNI RADOVI/PUBLIC WORKS

Javni radovi je work in progress, performativna, gerilska akcija zauzimanja javnog prostora ispred markantnih javnih institucija (Sud, Vlada, Narodna banka, Sekretarijat za kulturu, Skupstina grada …) u centru srpske prestonice, u toku koje umetnica vrši radnju (simulacije) pletanja. Istovremeno, vršeći prestup (fotografijsanje javnih institucija bez dozvole), umetnica proverava stepen pristupačnosti institucija u odnosu na interese građanima, s ciljem da se u javnosti pokrene debata o funkcionalnosti i autoritetu tzv. demokratskih institucija, kojima rukovode partijski postavljeni funkcioneri, bez stručnih kompetencija i referenci. Postavljajući sebe ispred institucija, umetnica provocira dijalog sa javnošću i, javnim institucijama, provocirajući rad njenih službi zaštite i nadzora (policija, vojska, obezbeđenje, kamere), sa namerom da poremeti nedodirljivost i netransparentnost kojom se pozicionira autoritet vlasti u Srbiji. Continue reading

Rate this:

POLITIKE NEVIDLJIVOSTI

POLITIKE NEVIDLJIVOSTI

Projekat „Politike nevidljivosti“ kao drugi javno prikazan projekat iz ciklusa „DIZAJN IDENTITETA MLADIH“, tematizuje postojanje ne-vidljivih mladih Roma, koji usled sistemske nebrige države, postaju tranzicione žrtve. U begu od stvarnosti, mladi Romi, nevidljivo gluvare urbanim zonama, gde unutar svojih grupa, verno podražavaju „stvarnost medija“ i ideologiju svojih idola. Continue reading

Rate this: