Recent PROJECTS

Following solo shows are part of wider project/work in progress:

“Identities of young people in public space” or DESIGN OF YOUTH  which I started 2004.

O WORK IN PROGRESS projektu „DIZAJN IDENTITETA MLADIH“

Generalno, ovaj omnibus radova problematizuje neodgovorno plasiranje vrednosti kulture zabave kao pandana potrošačkom modelu građanina neoliberalnog kapitalizma, iza kojeg stoji država. “Dizajn identiteta MLADIH” je poveren tehnološkoj moći medijskih slika, umesto porodici i instincajama društva koje, posredno oslikavaju političku volju.

Uzori i autoriteti mladih kroz koje se ugrađuju kulturne vrednosti su „super starovi“ ili „super heroji“ iz sveta potkultura (sport, film, strip,  moda, muzika, grafiti … ) plasirani kroz medije masovnih komunikacija. Nosioci komercijalnog uspeha, tzv. finasijska elita i “main stream” predstavnici, putem masovnih medija komunikacije postaju globalne “ikone” novog doba, kroz koji se indukuju vrednosti aktuelnog potrošačkog društva. Ove ikone koje dolaze iz komercijalne sfere su nada potlačenih, siromašnih i deprivilegovanih grupa, a time dobijaju i status „Spasioca“ (Salvatore – Jesus Hrist), tipičnog za društva u  ekonomskoj krizi. Da li je figura „Spasioca“ pozitivan lik (kauboj ili indijanac), stvar je potkulturnih razlika, podneblja i socijalne klime. Ovi komercijalizovani, „provereni“ modeli identifikacije osim što kreiraju imidž i aspiracije mladih, generišu i različite iluzije, čije posledice će stići vremenom  kao bumereng, sa nezadrživim traumatskim efektom, poput ekonomija koje svoj rast zasnivaju na zaduživanju. Kratkovidost i nedogovornost institucija u promovisanju strategija društvenog razvoja, se uspostavljaju kao ultimativni rezultat nezrelih demokratija, sklonih večitoj juvenilnosti (Serbia- Pulhrae Aeternum!?).

Prateća pojava ove konstelacije odnosa u društvu je nekritički i neodgovoran odnos države prema mlađim naraštajima koji se ogleda u nedostatku kontrole sadžaja i kvaliteta propagandnog materijala (npr.Super star kao Porno diva na naslovnim stranama novina itd, kao model finasijskog uspeha). A poseban aspekt ove nedgovornosti je nedostatak strategije za razvoj privrede baziran na talentima i predispozicijama mladih /sistematično sistemsko neulganje u budućnost/, kao i adekvatne mere finasijske podrške talenata, bilo da je reč o nauci, sportu ili kulturi. Država koja ulaže 0, 02 % u nauku i 0, 60 % u kulturu (kulturnu produkciju), može se smatrati neozbiljnom, ili ozbiljno neodgovornom i zaostalom.

……………………………………………….

Gallery ALT, Belgrade

opening: 5th October 2011 at 20h

Galerija: Grafički Centar, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd

opening: 10th November 2011 at 19h

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s