ART Statement – srpski

„SAVREMENA UMETNOST JE SREDSTVO TRANSFORMACIJE DRUŠTVENE SVESTI“!

 

Umetnički radovi Gabriele Vasić su kritički, angažovani projekti koji se bave kulturnim nasleđem, a bliski su teorijama eko feminizma, “Grass root” pokretu i ekofeminističkoj društvenoj ekologiji. Deo njenih radova se može čitati iz ključa relacione estetike. Gabriela Vasić voli da kaže da istražuje “prazna mesta” u kulturnom kontekstu, kao šansu za izgradnju novih nematerijalnih vrednosti zasnovanih na empatiji (humanpathy and naturepathy), poštovanju ljudskih prava i opštem dobru.

Stvaralaštvo Gabriele Vasić je inspirisano urbanim, globalizovanim tehnološkim okruženjem, medijskim slikama, ličnim i istorijskim narativima, kulturnim miljeom. Mapirajući sadržaje popularne kulture kao konstrukte kulturnih identiteta (imaginacija vs. manipulacija), Gabriela Vasić koristi vizuelnu i kulturnu antropologiju, procesualnost, interkativnost, intervjue, ankete, foto dokumentaristiku, diskusije na društvenim mrežama, reciklažu, urbanu – postindustrijsku arheologiju, nađene industrijske predmete ili materijale, rituale, provokaciju, tekst, citate, kopije ili “remake” situacije, reciklažu, redizajn, low fi produkciju, video nadzor, internet, društvene mreže, gerilske akcije, eko baštovanstvo, kao i konvencionalne i savremene vizuelne alate (crtež, slika, fotografija, digitalna grafika, print, video, instalacija).

Prateći društvene trendove i ideološke stereotipove, autorka kroz formu vizuelne antropologije istražuje kako se autoriteti (mediji, estrada, sport, heroji, politika…) reflektuju na ponašanje različitih društvenih grupa (deca, mladi, ugrožene grupe…), i-ili društvenu stvarnost (status umetnika, društveni koncenzus, umetničko tržište, poziciju kulture, okruženje …), a umetnički prostor transformiše u platformu za generisanje različitih aspekata alternativne društvenosti, kulturnu produkciju ili društvenu kritiku.

Gabriela Vasić iz različitih uglova preispituje dominantne ideološke matrice patrijarhata koje potstiču nepravednu distribuciju moći i kapitala, reflektuje ili ironizira pozicije autoriteta moći u post-industrijskom, korporativnom okruženju i-ili javnom prostoru.

Referirajući na uočene relacije između kulturnog konteksta (tehnološko ideološkog), autoriteta i subjektiviteta, njeni projekti su oštra kritika dominantnih autoritarnih kulturnih klišea, koji potstiču socijalnu nepravdu, hijerarhijske odnose, zloupotrebu javnog dobra, zagađenje kulturne klime, životnog okruženja, javnog prostora… Kao kontrpunkt “mainstream” ideologijama, ona u svojim projektima generiše “alternativne” društveno ekonomske modele razmene, saradnju, solidarnost i saosećanje, eko etiku i održivost, kroz koje relativizuje poziciju moći umetnika, i “deli moć” sa publikom i posetiocima. Kroz različite projekte je prisutna ova “inverzija moći”, bilo kroz izjednačavanje statusa umetnika i publike, ili kroz koncept “antiautorstva”, kroz koje posetilac-publika, postaje autor, učesnik. Ovakim postupkom, učinjena je inverzija hijeratički koncipiranom vrednosnom sistemu autoritarnih, maskulinizovanih društava, čije vrednosti: dominacija, kontrola, iskorišćavanje, agresija, kompeticija su u funkciji fragmentacije društva i podređivanja čovečanstva profitu. U tom smislu, umetnički projekti Gabriele Vasić, kroz koje ona organizuje alternativne ekonomske mreže, mikro stvaralačke zajednice ili radionice i druge oblike interaktivnog delovanja (npr masaža u javnom prostoru), su svojevrsni manifesti i taktike otpora globalizovanom i korporatizovanom okruženju, a relacioni i interaktivni aspekt njenih projekata je u funkciji transformacije društvene svesti i u generisanju društvenog dijaloga u javnosti o mestu i fukciji kulture danas.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s